Eg høyrer på min eigen musikk!

Noken vil sikkert tenke at det høyres sjølvdiggande ut å høyre på eigen musikk, men av og til er det virkelig fint og ganske nødvendig. Eg gjer det ikkje veldig ofte, men av og til når eg sitter i bilen aleine så setter eg på mine eigne plater. Det er fint fordi eg innimellom klarar å høyre det med nye øyrer- på godt og vondt.

Eg er jo så stolt av det eg har gjort, og det høyrer til meg og min historie. Med noken låtar kan eg tenke at ting kunne vore gjort anleis, eller at låten rett og slett ikkje skulle vore med på plata. Men det er vel óg sunt å vere sjølvkritisk til ein viss grad?

I det store og heile er megastolt, og på kvar plate høyrer eg utvikling; fra eg var 17 år og fram til no. Eg har vokst med musikken, og kvar låt høyrer til eit minne eller ein historie. Det er ganske så fantastisk å få vere artist, men óg forferdelig skummelt og utleverande. Alle kan – og vil meine, det er nådelaust.

Eg såg nettopp dokumentaren med Lady Gaga på Netflix (anbefalast). For meg som relativt liten artist (i forhold til ho) var det så fint å sjå på hennas nerver rundt musikken. Følelsen før plateslepp – vil folk like det, vil folk ha dette, likar dei meg? Den følelsen er nesten ikkje til å holde ut, men når fisken er på disken er det samtidig verdens beste følelse (iallfall når det går bra). Uavhengig av det, så er det eit produkt ein har jobba med over lang tid, og følelsen av stoltheit vil uansett vere der.

Men det går jo ikkje ALLTID bra. Og som artist, forfattar, kunstnar eller ke det skulle vere, så skal ein møte på både oppturar og nedturar. Livet hadde vel vore ganske platt med kun ein av delene. Eg for min del har nok hatt godt av dei stundene der ting butta litt i mot, for meg har det gitt det eit ekstra gir til å jobbe enda hardare og ville ENDA meir! Ein trenge kritikarar, ein trenge folk som kan gi deg eit spark i rumpa. Men ein treng i aller høgste grad dei som rosar og omfavnar! Eg er EVIG takknemlig for dei som lyttar til musikken min. Eg får daglig meldingar fra folk som setter pris på det eg gjer, der musikken min har gjort ein forskjell for dei. Eg blir varm om hjertet, og det er drivkraften til å fortsette. Tusen takk!

Og til dei som har spurt meg om det kjem ny musikk snart… Eg har akkurat starta på eit prosjekt som for meg er veldig spennande- og ja, det er ny musikk. Men når eg slepper første låt… Det vil tiden vise 🙂

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.